Laguntza behar duzu?

Hemen hainbat elkarte zure esku utziko ditugu, laguntza jaso edo eman nahi baldin baduzu.

“Federación Española de Enfermedades Raras”
“Asociacion Española de Vacunología”
“Asociación Progeria Alexandra Peraut”
“Asociación de ayuda a personas con Albinismo”
“Asociación española de Narcolepsia e Hipersomnias centrales”
“Asociación de Dislexia de Euskadi”